9. Ulusal Alzheimer Kongresi

2-4 Mayıs 2019 - Mövenpick Otel/ANKARA

KONGREYE DAVET

Sizleri 9. Ulusal Alzheimer Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Her yıl düzenlediğimiz Ulusal Kongremiz’de hem sizlere Alzheimer hastalığı ve diğer demans hastalıklarında oluşan son gelişmeleri aktarmaya hem de klinik pratiğinizde yararlı olacak bilgileri vermeye çalışıyoruz.

Bu yıl da sizler için zengin bir program hazırladık. Alzheimer hastalığı için önerilen yeni evreleme sistemi, fonksiyonel görüntülemedeki yenilikler,  geliştirilmekte olan yeni tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi bu zengin program içeriğinin bazı ana hatları.

Bunun yanında teşhiste pratik yaklaşımlar, popüler alternatif tedavi yöntemlerinin kritik bir gözden geçirilmesi, sık karşılaşılan geriatrik ve psikiyatrik problemlere tedavi yaklaşımları günlük pratiğe doğrudan yansıyacak program içeriklerini oluşturuyor. Alana ilgi duyan, bu konuda bilgisini ilerletmek isteyen meslektaşlarımız için düzenlediğimiz Kurs programın bir başka yönünü içeriyor.

Sizlerle, Kongre’mizi ilk kez düzenleyeceğimiz Ankara’da bir arada olmayı, hem bilimsel hem de sosyal olarak doyurucu bir Kongre’yi birlikte yaşamayı umut ediyoruz.

Prof. Dr. Murat Emre
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Haşmet Hanağası
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı

 

KURULLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU

 

Kongre Başkanı
Dr. Murat EMRE

 

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı
Dr. Haşmet HANAĞASI

 

Organizasyon Komitesi 
Başar Bilgiç
Barış Topçular
Hakan Gürvit
Işın Baral Kulaksızoğlu

 

BİLİMSEL PROGRAM

9. ULUSAL ALZHEİMER KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM

02 Mayıs 2019 PERŞEMBE

10:30-12:30  “Davranış Nörolojisinin Temelleri” Kursu
Koordinatör Hakan Gürvit, Öget Öktem Tanör   
10:30-11:00 Davranışsal Nöroanatomi Hüseyin Alpaslan Şahin
11:00-11:30 Davranış Nörolojisi Perspektifiyle Öykü Bedia Samancı
11:30-12:00 Kognitif Bozukluklarda Muayene Zerrin Yıldırım
12:00-12:30 Kognitif Bozukluklarda Test ve Ölçekler Firuze Delen
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:30-15:30  “Davranış Nörolojisinin Temelleri” Kursu
Koordinatör Hakan Gürvit, Öget Öktem Tanör   
13:30-14:10 Kognitif Bozuklukların Ayırıcı Tanısı Aslı Demirtaş-Tatlıdede
14:10-14:50 Kognitif Bozukluklarda Görüntüleme Esen Saka Topçuoğlu
14:50-15:30 BOS Biyoişaretleyicileri Zeynep Tüfekçioğlu
15:30-16:00  Kahve Arası 
16:00-17:00 Oturum Başkanları :  Türker Şahiner, Nilgün Çınar
16:00-16:30 Heyette Demans Ahmet Onur Keskin
16:30-17:00 Akılcı İlaç Kullanımı (Demansı ve Epilepsisi Olan Hastada) Mine Sezgin
17:00-18:30 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:  Yahya Karaman, Başar Bilgiç

03 Mayıs 2019 CUMA

OTURUM 1 
08:30-09:30 Oturum Başkanları:  Murat Emre, Haşmet Hanağası
08:30-09:00 Progression of Pathology in AD. Susana Boluda
09:00-09:30 Immune System and the Brain Michal Schwartz
09:30-10:00 Kahve Arası 
OTURUM 2
10:00-11:00 Oturum Başkanları: Oğuz Tanrıdağ, Esen Saka Topçuoğlu
10:00-10:30 Vasküler Kognitif Bozukluk Spektrumu Gökhan Erkol
13:30-11:00 Alzheimer Hastalığında Yeni Evreleme Sistemi Hakan Gürvit 
11:00-12:00 LUNDBECK UYDU SEMPOZYUMU
Her Unutkanlık Demans Mıdır?
  Demans Ayırcı Tanısında Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler      Haşmet Hanağası
  Yaşlı Hastada Depresyon                                                      Işın Baral Kulaksızoğlu
12:00-13:00 Öğle yemeği
OTURUM 3
13:00-14:30 Oturum Başkanları: Demet Özbabalık Adapınar,  Aynur Özge
13:00-13:30 Nörodejeneratif Hastalıklarda BOS Biyoişaretleyicileri Görsev Yener
13:00-14:00 Alzheimer Hastalığında Bağırsak Mikrobiatası ve Nörodejenerasyon İlişkisi Gülsen Babacan Yıldız
14:00-14:30 fMRI and New Imaging Findings in AD Emrah Düzel
14:30-15:00 Kahve Arası 
OTURUM 4
15:00-16:00 SANTAFARMA UYDU SEMPOZYUM
  Alzheimer Hastalığında Kombinasyon Tedavisi Başar Bilgiç
  Alzheimer Farkındalık Projesi: “Unutma Seni” Erhan Edirnelioğlu
16:00-17:30 Oturum Başkanları: Hüseyin Doruk, Akif Karan, Murat Varlı
16:00-16:30 Alzheimer Hastalığı Önlenmesinde Pratik Yaşama Gerçek Öneriler Burcu Balam Yavuz
16:30-17:00 Alzheimer Hastalarında Malnutrisyon ve Sarkopeni Tedavisi Sibel Akın
17:00-17:30 Geriatrist Gözüyle Alzheimer Hastasında Sık Yapılan Yanlışlar Sevgi Aras

04 Mayıs 2019 Cumartesi

OTURUM 5
08:30-10:00 Oturum Başkanları: Işın Baral Kulaksızoğlu, Hatice Mavioğlu
08:30-09:00 Alzheimer Hastalığında Gelişmekte Olan Tedaviler Neşe Tuncer
09:00-09:30 Alzheimer Hastalığında Kognitif Rezerv ve Dirençlilik Işın Baral Kulaksızoğlu 
09:30-10:00 Alzheimer Hastalığında Alternatif Tedaviler: Mitler ve Gerçekler Figen Güney
10:00-10:20 Kahve Arası 
10:20-11:50 PANEL  
Demans Vaka Örnekleri ile Klinik Tanıya Yaklaşım  
Oturum Başkanları: Murat Emre, Haşmet Hanağası
Konuşmacılar:  Okan Doğu, Ufuk Ergün, Özge Yılmaz Küsbeci,  İsmet Melek,  Ahmet Evlice, Murat Gültekin, Barış Topçular 
11:50-12:50

ALİ RAİF UYDU SEMPOZYUMU

Alzheimer Hastalığında Kilit Kişi: Hasta Yakını

Moderatörler: Murat Emre,Haşmet Hanağası 

Tanıyı anlatmak, anlamak, sindirmek                       
Murat Emre
 
     

Ve sonrası...: Hasta yakını için pratik öneriler        
Başar Bilgiç

12:50-14:00 Öğle Yemeği
OTURUM 6
14:00-15:30 Oturum Başkanları: Kaynak Selekler, Emel Köseoğlu
14:00-14:30 Demans Parkinsonizm Spektrumu Esen Saka
14:30-15:00 Semptomatik Demanslar Ayşe Bingöl
15:00-15:30 İmmün Kökenli Kognitif Bozukluklar Pervin Işeri
15:30-15:50 Kahve Arası 
OTURUM 7
15:50-17:20 Oturum Başkanları: Mustafa Bakar, Özlem Aki Erden
15:50-16:20 Nörotransmitter Sistemleri ve Mental İşlevler Berker Duman
16:20-16:50 Prodromal Belirti Olarak Psikoz ve Alzheimer Hastalığında Antipsikotik Kullanımı Tuğba Özel Kızıl
16:50-17:20 Prodromal Belirti Olarak Depresyon ve Alzheimer Hastalığında Antidepresan Kullanımı Özlem Aki Erden
17:20-17:40 Kapanış ve Ödüller

GENEL BİLGİLER

ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre Tarihi                                                           2-4 Mayıs 2019
İndirimli Kayıt ve Konaklama İçin Son Tarih       2 Şubat 2019
Bildiri Son Gönderim Tarihi                                   20 Mart 2019

GENEL BİLGİLER
Kongre Merkezi
Ana Otel ve Kongre Merkezi Movenpick Hotel / Ankara’dır.

Kongre Dili
Kongre bilimsel dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların sunumları eşzamanlı Türkçe’ye çevrilecektir.

İzin Belgeleri
Kongre katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları isteyen katılımcılara gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masası kongre süresince 2 Mayıs tarihinden itibaren 08:00-20:00 arası açık olacaktır.

İptaller
Kayıt ve konaklama ücretlerinde, 2 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacak iptallerde ödemenin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler kongre bitiminden sonra yapılacaktır.

Yaka Kartı
Tüm katılımcı, refakatçı ve firma temsilcilerine yaka kartı dağıtılacaktır. Yaka kartı olmayan konuklar Kongre aktivitelerine kesinlikle katılamayacaktır.

TTB – STE Puanı
Kongre Türk Tabipleri Birliği tarafından “Sürekli Tip Eğitimi (STE)” olarak kredilendirilmiştir.
Bu krediler ile ilgili kayıt deskimize başvurmanız arz olunur.

Katılım Belgeleri
Kongre katılım belgeleri 3 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Flap Tour kayıt ve danışma masasından dağıtılacaktır.

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ
  • Kongremizde hem sözel hem poster bildiri sunumları gerçekleşecektir.

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

• 8.Ulusal Alzheimer Kongresi sırasında kabul edilmiş poster veya bildiri sunumlarını geçerli bir neden bildirmeksizin sunmamış kişilerin bildiri başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Bildiri özetleri internet üzerinden kabul edilecek olup hazırlanacaktır. Bildirilerinizi hazırlamak için lütfen https://alzheimer2019.org/   adresini ziyaret ediniz.

• Kongremizin web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için alzheimerkongresi2019@flaptour.com.tr adresiyle irtibata geçmenizi rica ederiz.

• Bildiri özetleri amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenmeli ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.

• Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, sürekli kullandığınız bir e-posta adresi mutlaka belirtiniz. Faks veya e-posta ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

• E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

• Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.

• Yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Bildiri özetleri son gönderme tarihi 20 Mart 2019’dur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Gerekli görülmesi halinde kesin sunum türü bilimsel kurul tarafından değiştirilebilir.

 

KAYIT-KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

Kayıt Ücretleri  
Uzman 1250 TL
Asistan 1000 TL
Hemşire, Psikolog 400 TL
Firma Temsilcisi 1250 TL
Refakatçi 400 TL
Sponsorluğu Olmayan Firma Temsilcisi Katılımı 3000 TL

 

Kongre Kayıt Ücretine;

• Tüm Bilimsel ve Sosyal Programa Katılım
• Tüm Bilimsel Materyaller
• Kahve Molaları
• Öğle Yemekleri

***Kayıt ücretlerine %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

Kayıt İptal Şartları;

• 02 Şubat 2019 tarihinden önce yapılan iptallerde banka havale masrafı hariç geri ödeme yapılacaktır.
• 02 Şubat 2019 – 02 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan iptallerde %50 ceza ile banka havale masrafı hariç geri ödeme yapılacaktır.
• 02 Mart 2019 tarihinden sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.
• Tüm geri ödemeler kongre sonrası yapılacaktır.

 

KONAKLAMA BİLGİLERİ

Movenpick Otel (3 gece paket)  
Tek kişilik oda 2700 TL
İki kişilik odada kişi başı 1700 TL

 

Konaklama ücretlerine ilişkin açıklamalar;

• Konaklama ücretleri 1 Mayıs 2019 giriş, 4 Mayıs 2019 çıkış olmak üzere üç gece tam pansiyon kahvaltı konaklamayı belirtmektedir.
• Konaklama ücretleri kahvaltı, akşam yemeği dahil paket konaklama ücretidir. Üç geceden az konaklamalarda üç gecelik paket ücreti alınacaktır.
• İki kişilik oda fiyatları kişi başı fiyatlar olup, iki ile çarpılacaktır.

TRANSFER ÜCRETİ

Tek Yön 210 TL + KDVNot : Transfer ücretleri tek yön, toplu olup, taleplerinizi Flap Tour’a iletmenizi önemle rica ederiz.

 


FİRMA ADI

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S

BANKA

T.İŞ BANKASI

ŞUBE ADI

BAŞKENT TİC.(4398)

SWIFT NO

ISBKTRIS

 

TL

EURO

Alzheımer

TR77 0006 4000 0014 3980 0175 04

TR38 0006 4000 0024 3980 0120 90

 

 

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası
Adres :

Podgoritsa Caddesi No: 1, 06610 Birlik-Çankaya – Ankara / TÜRKİYE

Telefon :

+90 312 454 0000

Faks :

+90 312 454 0000

Bilimsel Sekreterya 
Dr. Haşmet Hanağası
Tel: 0 212 533 85 75
E-posta: hasmet@yahoo.com